جراحی برداشتن عینک(لیزیک - پی آر کی) :


عیوب انکساری شامل نزدیک بینیدور بینی و آستیگماتیسم معمولا با زدن عینک یا لنز تماسی اصلاح می شوند.نیاز انسان به استقلال از وسایل کمکی درزندگی انگیزه او برای یافتن راه هایی برای خلاصی از این وسایل و یا کاهش نیاز به انها بوده است. این تلاشها در طی سالهای گذشته منجر به پیدایش تکنیکهای  مختلف جراحی  شده است.در جدول زیر تقسیم بندی ساده و خلاصه ای  از روشهای برداشتن عینک آمده است. تکنیکهای برداشتن عینک یا اصلاح عیوب انکساری تنها شامل استفاده از لیزر اگزایمر نیست و می توان انها را به دو دسته کلی بر مبنای محل اثر تقسیم کرد :

شایعترین این تکنیکها استفاده از  لیزر اگزایمر است.در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در سال تنها در کشور آمریکا با این وسیله اقدام به برداشتن عینک می کنند و بیش از 20 سال است که جراحیهایی که با کمک ان انجام می شود در دنیا مرسوم است.تکنیکهای متعددی با استفاده از لیزر اکسایمر برای اصلاح شماره چشم(عیب انکساری )بکار می رود.احتمالا شما نیز اسامی مختلفی را شنیده اید این تکنیکها عبارتند از :پی آرکی– لیزیک- فمتولیزیک-اپی لیزیک- لازک.

از میان تمام این روشها دو تکنیک پی آر کی و فمتولیزیک بیشتر از همه استفاده می شوند و بقیه بدلیل تفاوتهای اندک با این دو روش و هزینه یا صرف وقت بیشتر تقریبا کنار گذاشته شده اند.

ولی بعنوان یک متقاضی برداشتن عینک و رهایی از وابستگی به آن، کدامیک از این روشها بهترند یا بطور خلاصه مزایا و معایب انها در مقایسه با هم کدامست؟

درجدول  زیر تکنیکهای مختلف لیزر اگزایمر  مزیات و معایب انها و اصطلاحات بکار رفته را شرح می دهیم.

 

روشهای برداشتن عینک

محل درمان

تکنیک

نوع جراحی

کاربرد

تکنیکهای جراحی قرنیه یا جراحی های خارج چشمی

لیزر اگزایمر 

1-پی ار ک

PRK  

نزدیک بینی و  آستیگماتیسم  پایین و متوسط وبالا


دوربینی بینی پایین و متوسط

2-لیزیک

LASIK

 

تکنیکهای جراحی لنز یا جراحی های داخل چشمی

 

 

 

جراحیهای میکروسکوپی که به اتاق عمل استریل نیاز دارند

 

1-جراحی آب مروارید توام با

کاشت لنز داخل چشمی

 

کدورت لنز خود فرد(آب مروارید )

کاشت لنز بدون خروج لنزخود فرد که به این لنزها اصطلاحا لنزهای فاکیک می گویند

 

نزدیک بینی-دوربینی متوسط وبالا

 

 مقدار نزدیک بینی-دوربینی

 

 

پایین= 0 تا 3 دیوپتر   

 متوسط=3 تا 6 دیوپتر

  بالا=6  تا 10  دیوپتر

 

هدف از این  مقاله کمک به شما برای رسیدن به تصمیمی آگاهانه در مورد هر درمانی  است. بدیهی است سوالات بیشتر توسط جراح  مربوطه پاسخ داده می شود.

پی ار کی چه فرقی با لیزیک دارد؟


از نقطه نظر تکنیکی  در روش لیزیک درمان با لیزر اکسایمر در زیر یک فلپ یا لایه ای از قرنیه که توسط دستگاه خاصی( لیزر فمتوسکند  یا   میکروکراتوم )قبلا ایجاد می شود  انجام می گردد.

از نقطه نظر بیمار در جدول زیر مهم ترین تفاوتهای این دو روش جراحی با لیزر توضیح داده شده اند .در مجموع در روش لیزیک بهبود دید سریعتر است و با ناراحتی کمتری در روزهای نخست پس ازعمل (سوزش – اشک ریزش – تاری دید- ترس از نور ) همراه است. هر دو روش از نظر نتیجه بینایی پس از یک ماه مشابه اند.باید دانست که تفاوت های این دو روش به این ها محدود نمی شود و در نهایت جراح چشم می تواند بهترین روش را در بیمار توصیه کند.

 

تکنیک لیزر

پی آرکی

PRK

فمتولیزیک

Femtolasik or laser lasik

درد

متوسط تا زیاد بسته به فرد بسیار متفاوت

حداقل یا فاقد درد

کسب دید مفید

2-4 هفته

1 تا 2 روز

تثبیت دید

معمولا 1 تا 3 ماه

در بعضی 6 تا 12 ماه

معمولا 1 هفته تا 1 ماه در بعضی تا 3 ماه

مصرف لنز تماسی

4 تا 7 روز نخست

معمولا مورد نیاز نیست جز در موارد خاص

بازگشت به کار

معمولا یک هفته و گاه طولانی تر

2 تا 3 روز

هزینه

بدلیل استفاده از یک دستگاه لیزر هزینه پایین تر است

بدلیل استفاده از دو نوع  دستگاه لیزر هزینه بالاتر است

 

فمتولیزیک چیست و چه فرقی با لیزیک دارد؟ 

مشخصه لیزیک درست کردن لایه ای از قرنیه است که درمان اصلاحی با لیزر اکسایمر زیر آن انجام می گردد. در شکل زیر این روش نشان داده شده است.


 

 

برای درست کردن این لایه دو روش در دسترس است

در روش  لیزیک:

برداشتن لایه نازک قرنیه (معمولا با ضخامت 100 میکرون) با کمک نوعی چاقوی خاص بنام میکروکراتوم microkeratome   انجام می شود . استفاده از این روش از سال 1990 شروع شد و جالب است بدانیم آقای دکتر پیمان که چشم پزشکی ایرانی الاصل و ساکن آمریکا می باشند مبتکر این روش است.

در روش فمتولیزیک یا لیزر لیزیک :

برداشتن لایه نازک قرنیه (معمولا با ضخامت 100 میکرون) با کمک نوعی لیزر بنام فمتولیزر انجام می شود که قادر به ایجاد برشهای دقیق در عمق های مختلف قرنیه است . جالب است که این لیزر قادراست پالسهای کوتاه در زمان غیر قابل تصور 15¯10  ثانیه  ایجاد کند..استفاده از این روش نسبتا جدید است و در سال 2001 برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت ولی بسرعت گسترش یافته است.از آنجا که در این روش از لیزیک هیچگونه چاقویی بکار نمی رود و تمام برش و اصلاح بکمک لیزر انجام می گردد ریسک عوارض احتمالی به حداقل می رسد.