آیا کار با گوشی هوشمند می تواند سبب کوری موقت شود؟

گزارشاتی پراکنده از کوری موقت یک  در حین کار با  گوشی موبایل قبل از خواب و در حالت دراز کشیده وجود دارد و محققین نام  کوری موقت گوشی هوشمند را بان داده اند .هرچند این مشکلی  جدی محسوب نمی شود ولی به ما در  استفاده درست از گوشی همراه هشدار میدهد.
خیره شدن به صفحه موبایل  سبب احساس  خستگی  وخشکی و تاری دید  می شود .این حالت باین دلیل رخ می دهد که مردم  حین کار با این  دستگاهها خیلی کمتر پلک می زنند.

وقتی از یک گوشی یا کامپیوتر یا دستگاههای مشابه استفاده می کنید:
برای جلوگیری از خستگی چشمها از قانون  20-20-20 استفاده کنید.یعنی هر 20 دقیقه به شی در فاصله دور مثلا 6 متری حداقل  بمدت  20ثانیه  نگاه کنید
هروقت در چشم احساس خشکی کردید از  اشک مصنوعی برای مرطوب کردن ان استفاده کنید
برای راحت تر دیدن نور اطاق را تنظیم کنید طوریکه صفحه نمایش خیلی روشن تر از روشنایی محیط نباشد یعنی در اطاق تاریک کار نکنید