خورشید- پرتو ماورا بنفش و چشم های شما

تماس چشم با نور ماورا بنفش خورشید خطر بیماریهای چشمی را افزایش می دهد این بیماریها شامل: ناخنک- آب مروارید و سرطان می باشند. ناخنک به رشد بافت روی چشم گفته می شود و در افرادی که تحت تابش آفتاب نیمروز هستند شامل رانندگان-و کشاورزان و در مناطق کوهستانی یا کنار دریا زندگی می کنند بیشتر دیده می شود آب مروارید و سرطانهای چشم برای بوجود آمدن به سالها زمان نیاز دارند و هربار تماس چشم با نور آفتاب خطر این بیماریها را افزایش می دهد.افراد در تمام سنین باید در محیط بیرون از خانه از چشم با استفاده از کلاه لبه دار و عینک آفتابی حفاظت کنند. باین نکات توجه کنید: در تمام اوقات سال و نه فقط در تابستان صدمه با نور خورشید رخ می دهد پس هروقت خارج از خانه هستید از عینک آفتابی و کلاه لبه دار استفاده کنید فریب آسمان ابری را نخورید .اشعه آفتاب ازگردو غبار و ابرهای نازک عبور می کند هیچوقت مستقیم به خورشید نگاه نکنید که سبب آسیب شبکیه می تواند بشود این ملاحظات شامل تمام سنین می شود پس بچه ها و افراد مسن فراموش نشوند نور ماورا بنفش در تنظیم بدن برای یک خواب شبانه خوب : وقتی می خوابیم چشمها آزاد شدن اشک همچنان ادامه دارد تا سطح جشم مرطوب بماند و با اینکار گردو غبار مواد حساسیت زا و دود که در طی روز جمع شده اند از جشم پاک می شوند. در چشم سلولهای حساس به نور وجود دارند که سبب تنظیم دوره خواب- بیداری می شوند بهمین دلیل تماس با نور طبیعی روزانه به میزان اندک به تنظیم خواب کمک می کند.