گذراندن اوقات در خارج از خانه ممکن است از نزدیک بینی در اطفال جلوگیری کند

تحقیقات نشان داده اطفالی که اوقات بیشتری را در خارج از خانه و در تماس با نور روزمی گذرانند خطر ابتلا به نزدیک بینی در آنها کمتر است .پس نه تنها ورزش کردن در بیرون از خانه برای سلامت بدن که برای سلامت چشمها هم مفید است